sign in with faceobook   Join GoodCoworking for the best in coworking.
Medium_featpero

Peter Szabo

Tolmač, prevajalec, pisec besedil, preobražalec in moderator, komplikator klinamena in človekovarstvenik


Location Nova Gorica